Expert Hardware Engineer Control Electronics (m/f/d) | Інженер-експерт з електроніки управління (м/ж/д)

  • Vollzeit | повний день
  • Regensburg

Webseite AVL Software and Functions GmbH

Ваші завдання:

Визначайте та розробляйте вимоги, а також архітектури для нових та існуючих концепцій обладнання в області керування інверторами живлення, керування перетворювачами DC-DC, системою керування акумулятором та системою допомоги водієві
Створюйте специфічну для продукту і складну керуючу електроніку, врівноважуючи обмеження в просторі, EMI/EMC, вартість і технологічність
Відповідає за визначення детальних верифікаційних тестів для новорозробленої електроніки
Підтримуйте фактичні зусилля з тестування та усунення несправностей, щоб забезпечити успіх нещодавно розроблених проектів
Створюйте нові проекти та концепції в рамках стандартного процесу розробки автомобілів
Здатність швидко працювати під час роботи в міжнародних командах
Взаємодія та спілкування на технічні теми з інженерними командами міжнародної клієнтської бази
Ваш профіль:

Ми раді кожній заявці!

зв’яжіться з нами:

Верена Бартманн: verena.bartmann@avl.com / Тел: +49 94163089374

Roland Schaubschlaeger: roland.schaubschlaeger@avl.com / Тел: +49 94150272615

Стефан Шмід: stefan.schmid@avl.com / Тел: +49 94163089108

Your tasks:

  • Define and develop requirements as well as Architectures for new and existing Hardware concepts in the area of Power inverter controls, DC-DC converter controls, Battery management system and Driver assistance systems
  • Create product specific and complex controls electronics while balancing constraints in space, EMI/EMC, cost and manufacturability
  • Responsible for definition of detailed verification tests for the newly developed electronics
  • Support the actual testing and troubleshooting effort to ensure success of the newly developed designs
  • Create new designs and concepts within standard automotive development process
  • Ability to work in an agile manner while operating in international teams
  • Interaction and communication on technical topics with engineering teams of international customer base

Your profil:

We are happy about every application!

contact us:

Verena Bartmann: verena.bartmann@avl.com / Tel: +49 94163089374

Roland Schaubschlaeger: roland.schaubschlaeger@avl.com / Tel: +49 94150272615

Stefan Schmid: stefan.schmid@avl.com / Tel: +49 94163089108

Um sich für diesen Job zu bewerben, sende deine Unterlagen per E-Mail an sfr.hr@avl.com