Expert/Senior Engineer for PTE/Linux (m/f/d) | Експерт/старший інженер із PTE/Linux (м/ж/д)

  • Vollzeit | повний день
  • Regensburg

Webseite AVL Software and Functions GmbH

Ваші завдання:

Розробка технічно складних програмних рішень Linux Basic
Розробка драйвера ядра Linux
Розробка дерева пристроїв Linux
Реалізація програмних компонентів, пов’язаних з апаратним забезпеченням (базове програмне забезпечення) із вбудованими системами на основі таких стандартів, як POSIX та Adaptive Autosar
Розробка концепцій тестування для перевірки та верифікації компонентів базового програмного забезпечення
Інтеграція базових програмних систем в апаратні блоки керування
Узгодження програмних вимог та рішень із замовниками та колегами з різних відділів
Тісна координація з внутрішніми проектними групами
Ваш профіль:

Ми раді кожній заявці!

Зв’яжіться з нами:

Верена Бартманн: verena.bartmann@avl.com / Тел: +49 94163089374

Roland Schaubschlaeger: roland.schaubschlaeger@avl.com / Тел: +49 94150272615

Стефан Шмід: stefan.schmid@avl.com / Тел: +49 94163089108

Your tasks:

  • Development of technically sophisticated Linux Basic software solutions
  • Linux kernel driver development
  • Linux Device Tree development
  • Implementation of hardware related software components (Basic Software) with embedded systems based on standards like POSIX and Adaptive Autosar
  • Development of test concepts for validation and verification of Basic Software components
  • Integration of basic software systems into hardware control units
  • Coordination of software requirements and solutions with customers and colleagues from different departments
  • Close coordination with internal project groups

Your profil:

We are happy about every application!

Contact us:

Verena Bartmann: verena.bartmann@avl.com / Tel: +49 94163089374

Roland Schaubschlaeger: roland.schaubschlaeger@avl.com / Tel: +49 94150272615

Stefan Schmid: stefan.schmid@avl.com / Tel: +49 94163089108

Um sich für diesen Job zu bewerben, sende deine Unterlagen per E-Mail an sfr.hr@avl.com