TYPO3 Developer (m/w/d)

Webseite SUNZINET GmbH

Is one of the largest owner-managed digital agencies in Germany

Про SUNZINET

SUNZINET є одним із найбільших цифрових агентств у Німеччині, у якому працює близько 170 спеціалістів. Ми працюємо для відомих клієнтів, таких як Bayer, Boesner, Creditreform, Deutsche Familienversicherung, Infineon, Lanxess, OBI, Orthomol, RTL, Rheinische Post та багато інших. Ми отримали численні відомі нагороди, такі як нагорода Red Dot Design Award, кілька німецьких нагород дизайну та щорічна мультимедійна нагорода.

Ми SUNZINET – наша мета: ми покращуємо цифровий світ завтрашнього дня.

Як TYPO3 Developer (m/f/d) ви будете супроводжувати розробку та оптимізацію сучасних та складних веб-проектів у команді.

Сфера діяльності

 • Реалізація захоплюючих проектів з TYPO3 в поточних версіях
 • Реалізація розширень TYPO3 за допомогою Extbase і Fluid
 • Підтримка існуючих проектів TYPO3, починаючи з версії 9 і далі
 • Тісна співпраця з усіма колегами по агентству

Ваша кваліфікація

 • Досвід TYPO3 з версії 9
 • Досвід роботи з Docker, в ідеалі з DDEV
 • Впевнене використання Git і Composer
 • Добре знання виразів TypoScript і Symfony
 • Бажано знання vanilla-JS
 • Робота з Gulp, Grunt, SCSS є перевагою
 • Командний дух і надійність
 • Дуже добре знання англійської мови

Ми пропонуємо

Формуйте своє майбутнє в одному з провідних агентств цифрової трансформації. Ми цінуємо вашу ініціативу та чекаємо на вашу заявку!

SUNZINET різноманітний, відкритий і толерантний. Ваша заявка залежить виключно від вашої кваліфікації, досвіду та вас як особистості.

Для нас важливо, щоб ви відчували себе комфортно, отримували задоволення від роботи та продовжували саморозвиватися. На додаток до захоплюючих проектів SUNZINET пропонує вам привабливе робоче середовище:

 • Агенство під управлінням власника з плоскою ієрархією
 • Баланс між роботою та особистим життям: гнучкий графік роботи через гнучкий робочий день
 • Flex-Office: з можливістю працювати в мобільному офісі протягом декількох днів. Ви можете знайти більше інформації про це на нашій сторінці кар’єри.
 • Міждисциплінарні команди з (частково) гнучкою структурою команди
 • Технічний обмін між командами в галузі спеціалістів
 • Сучасне робоче місце з додатковими можливостями технічного оснащення
 • Велика кількість особистої відповідальності та творчої свободи для втілення власних ідей
 • Постійний подальший розвиток через фіксований часовий та грошовий бюджет на одного працівника
 • Користування власним службовим автомобілем (за запитом

About SUNZINET

SUNZINET is one of the largest owner-managed digital agencies in Germany with around 170 talents. We work for renowned clients such as Bayer, Boesner, Creditreform, Deutsche Familienversicherung, Infineon, Lanxess, OBI, Orthomol, RTL, Rheinische Post and many more. We have been awarded numerous prestigious prizes such as the Red Dot Design Award, several German Design Awards and the Annual Multimedia Award.

We are SUNZINET – our purpose: to improve the digital world of tomorrow.

As a TYPO3 Developer (m/f/d) you will accompany the development and optimisation of modern and complex web projects as part of the team.

Field of activity

 • Implementation of exciting projects with TYPO3 in the current versions
 • Implementation of TYPO3 extensions using Extbase and Fluid
 • Support of existing TYPO3 projects from version 9 onwards
 • Close cooperation with all colleagues in the agency

Your qualifications

 • TYPO3 experience from version 9
 • Experience with Docker, ideally with DDEV
 • Confident handling of Git and Composer
 • Good knowledge of TypoScript and Symfony expressions
 • Knowledge of vanilla-JS is desirable
 • Working with Gulp, Grunt, SCSS is an advantage
 • Team spirit and reliability
 • Very good knowledge of English

We offer

Shape your future in one of the top lead agencies for digital transformation. We value your initiative and look forward to receiving your application!

SUNZINET is diverse, open and tolerant. Your application depends solely on your qualifications, experience and you as a person.

It is important to us that you feel comfortable, enjoy your work and continuously develop yourself. In addition to exciting projects, SUNZINET offers you an attractive working environment:

 • Owner-managed agency with flat hierarchies
 • Work-life balance: flexible working hours through flexitime
 • Flex-Office: with the possibility of working several days in a mobile office. You can find more information on our career page.
 • Interdisciplinary teams with (partially) agile team structure
 • Professional exchange across teams in the specialist domain
 • Modern workplace with optional technical equipment
 • A lot of personal responsibility and creative freedom to contribute your own ideas
 • Continuous development through fixed time and monetary budget per employee
  Use of own company car (on request)

Um dich für diesen Job zu bewerben, besuche bitte www.sunzinet.com.