Electrician for construction projects in Germany | Електрик на будівництві Німеччини

  • Vollzeit | повний день
  • Bonn
  • 3500 USD / Jahr

Webseite Brasov Professional Group

Brasov Professional Group (BPG) шукає електрика (зі ступенем бакалавра і вище) з досвідом електромонтажу для своїх будівельних проектів у Німеччині. Перевага надаватиметься кандидатам з практичними навичками у сфері електромонтажу. Вже більше 10 років BPG надає послуги кільком великим німецьким електротехнічним компаніям з проектами по всій Німеччині. Проекти тривають від кількох тижнів до більше року і виконуються групами електриків від 2 до 30 осіб. В обов’язки входитиме забезпечення технічної підтримки та контроль якості роботи електриків, а також виконання електромонтажних робіт; в залежності від обсягу проекту. Наші типові проекти: житлові будинки, торгові центри, лікарні, школи, музеї, промислові об’єкти та інколи робота зі складання електрощитового обладнання. Може бути перевагою, але не обов’язковою умовою: початкове знання німецької мови, необхідне для спілкування на будівництві; добре знання англійської мови; диплом про вищу освіту, отриманий в одній із країн ЄС; дозвіл на довгострокове проживання в будь-якій з країн ЄС. Більшість електриків та інженерів на наших підприємствах є громадянами Румунії. Працюючи над проектами в Німеччині, вони мають можливість заробляти від 2000 до 5000 євро на місяць залежно від кваліфікації, продуктивності та відпрацьованого часу. Перевезення в/з Німеччини, поселення та перевезення по Німеччині організовані компанією. Ми допоможемо успішним кандидатам отримати дозвіл на роботу. Контактна особа в BPG – Анатолій Леонтович, інженер-електрик, володіє українською та російською мовами. Ви можете зв’язатися з ним за телефоном: + 40 727 129 678 (RO) Viber / WhatsApp. Після отримання вашого резюме, якщо ваша заявка відповідає нашим вимогам, ми надішлемо вам більш детальну інформацію на електронну пошту та викличемо на попередню співбесіду. Успішні кандидати будуть запрошені на особисту співбесіду в Києві, Дніпрі чи Львові. Ви також можете зв’язатися з нами електронною поштою [відповісти]. Короткий опис нашої компанії англійською та румунською мовами можна знайти на нашому веб-сайті www.b-p-g.org.

Brasov Professional Group (BPG) is looking for an electrician (with a bachelor’s degree and above) with experience in electrical installation for its construction projects in Germany. Preference will be given to candidates with practical skills in the field of electrical installation. BPG has been providing services to several large German electrical companies with projects throughout Germany for more than 10 years. The projects last from several weeks to more than a year and are implemented by groups of electricians from 2 to 30 people. Responsibilities will include providing technical support and quality control of electricians, as well as performing electrical work; depending on the scope of the project. Our typical projects are: housing, shopping malls, hospitals, schools, museums, industrial facilities and sometimes work in the assembly of switchboard equipment. May be an advantage, but not a requirement: basic knowledge of German, necessary for communication on the construction site; good knowledge of English; higher education diploma obtained in one of the EU countries; long-term residence permit in any of the EU countries. Most of the electricians and engineers at our facilities are Romanian citizens. Working on projects in Germany, they have the opportunity to earn from 2,000 to 5,000 euros per month, depending on skills, productivity and time worked. Transport to / from Germany, settlements and transport in Germany are organized by the company. We will help successful candidates to obtain a work permit. The contact person at BPG is Anatoliy Leontovych, an electrical engineer who speaks Ukrainian and Russian. You can contact him by phone: + 40 727 129 678 (RO) Viber / WhatsApp. After receiving your resume, if your application meets our requirements, we will send you more detailed information by e-mail and call for a preliminary interview. Successful candidates will be invited for a personal interview in Kyiv, Dnipro or Lviv. You can also contact us by email [respond]. A short description of our company in English and Romanian can be found on our website www.b-p-g.org.

Um sich für diesen Job zu bewerben, sende deine Unterlagen per E-Mail an a.leontovych@b-p-g.org