Розробник React / React Developer

 • Vollzeit | повний день
 • Berlin

Webseite TIME for kids Informationstechnologien GmbH

TIME for kids is an EdTech company based in Berlin.

Чого можна очікувати?

 • Розробка зовнішніх додатків за допомогою фреймворку React.
 • Ви активно берете участь у розробці архітектури, знаючи React, і спостерігаєте за взаємодією між кількома компонентами та іншими командами розробників
 • Ви приймаєте технологічні рішення та підтримуєте команду у впровадженні інноваційних інтерфейсних технологій
 • Разом із нашим відділом дизайну ви розроблятимете прототипи та каркаси для наших зовнішніх програм
 • Активно беріть участь у гнучких робочих процесах у команді

Твій профіль

 • Вища освіта в галузі бізнес-інформатики, інформатики або аналогічна кваліфікація
 • Досвід інтерфейсу/веб-розробки з фреймворком React
 • Знання різних веб-браузерів і проблем їх сумісності, а також оптимізації браузера та продуктивності
 • Тестування фронтенд додатків
 • Досвід роботи з такими інтерфейсами, як REST або GraphQL
 • Впевнена робота з добре відомими базами даних, такими як mySQL або подібні.
 • Чуття на досвід користувача та зручність використання
 • Хороші знання англійської мови

Наша пропозиція

 • Постійна посада з перспективою багаторічного розвитку
 • Самостійна зона відповідальності та свобода творчості
 • Командно-орієнтована корпоративна культура з гнучким мисленням
 • Співпраця в сильній, мотивованій команді з високою готовністю до виконання
 • Динамічна компанія в цікавій, сучасній та соціально значимій сфері діяльності
 • Регулярні командні та корпоративні заходи
 • Центральне розташування з відмінною транспортною розв’язкою
 • Можливість працювати віддалено з дому («домашній офіс»)

——-

What can you expect?

 • Developing front-end applications with the React framework.
 • You actively contribute to the architecture design with your knowledge of React and have an eye on the interaction between multiple components and other development teams
 • You make technology decisions and support the team in introducing innovative frontend technologies
 • Together with our design department, you will design prototypes and wireframes for our frontend applications
 • Actively participate in agile work processes within the team

Your profile

 • University degree in business informatics, computer science or comparable qualifications
 • Experience in frontend/web development with the framework React
 • Knowledge of different web browsers and their compatibility issues as well as browser and performance optimization
 • Testing of frontend applications
 • Experience with interfaces like REST or GraphQL
 • Confident handling of well-known databases such as mySQL or similar.
 • A flair for user experience and usability
 • Good English skills

Our offer

 • Permanent position with the prospect of many years of further development
 • Independent area of responsibility and creative freedom
 • Team-oriented corporate culture with an agile mindset
 • Cooperation in a strong, motivated team with a high willingness to perform
 • A dynamic company in an exciting, up-to-date and socially meaningful field of activity
 • Regular team and company events
 • Central location with excellent transport links
 • Possibility to work remotely from home (“home office”)

Um sich für diesen Job zu bewerben, sende deine Unterlagen per E-Mail an personal@time-for-kids.de